Foreldrevettregler

Her følger Norges bandyforbunds FORELDREVETTREGLER:

1. Møt fram til kamp og trening, barna ønsker det.
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen, ikke bare til din egen datter eller sønn.
3. Oppmuntre i både medgang og motgang, ikke gi kritikk.
4. Respekter lagleders bruk av spillere, ikke forsøk å påvirke ham/henne under kampen.
5. Se på dommeren som en veileder, ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
6. Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap.
7. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, ikke press det.
8. Spør om kampen var morsom og spennende, ikke bare om resultatet.
9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr, ikke overdriv.
10. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør, den trenger din hjelp.
11. Tenk på at det er ditt barn som spiller bandy, ikke du.
12. Husk at det viktigste av alt er at ditt barn trives og har det gøy sammen med venner