Avdelingsinformasjon

Skeid bandys styre har følgende sammensetningen:

  • Leder – Jørgen Bakke
  • Kasserer – Kristian Ellstrøm
  • Styremedlem – Roar Smelhus
  • Styremedlem – Stian André M. Holter
  • Styremedlem – Anders W. Kogstad
  • Styremedlem – Henrik K. Larsen
  • Styremedlem – Morten T. Iversen

Styret gjennomfører nødvendige styremøter og tar beslutninger om den daglige driften.


Skeid bandy sine fargekoder i alle typer materiell – digitalt eller trykket:
Rød: CMYK: 0-95-100-0 / RGB: 219-29-17 (#db1d11)
Blå: CMYK: 100-80-0-12 / RGB: 0-50-160 (#0032a0)
Svart: CMYK: 63-47-26-100 /  RGB: 16-24-32 (#101820)
Gul: CMYK: 0-15-100-0 / RGB: 255-214-0 (#ffd600)