Avdelingsinformasjon

Skeid bandy styres av et styre på 5 medlemmer.
Sammensetningen er som følger:

  • Leder – Helge Holter
  • Kasserer – Astrid Sønstevold
  • Styremedlem – Tobias B. Svendsen
  • Styremedlem – Anders W. Kogstad
  • Styremedlem – Henrik K. Larsen

Styret gjennomfører nødvendige styremøter og tar beslutninger om den daglige driften.