Grunnarbeidene går fremover

Det er mye som skal i bakken før man kan legge selve gresset. Nå grøftes det og rør til dreneringen legges ned og dekkes med drenerende masse.