Bydelens politikere støtter kunstis på Skeidbanen

I Nordre Aker kultur- og oppvekstkomité 21. mars, vedtok bydelens politikere å flytte på prioriteringen i behovsplanen. Bydelens politikere har satt kunstis-/kunstgresskombinasjonen på Skeidbanen opp på andre plass i behovsplanen. Det er hyggelig nytt for oss som lenge har bedt politikerne anlegge et kombinasjonsanlegg på Skeibanen – en kunstis-/kunstgresskombinasjon.

Bydelen opplever påtrykk angående sosiale utfordringer omkring deltakelse i fritidsaktivitet, og det dreier seg i stor grad om økonomiske barrierer. For å nå disse gruppene bør det etableres flere tilgjengelige flater. Ved økt kapasitet ved anleggene vil flere få mulighet til å delta og kostnader reduseres. Tilgang til lokale anlegg er viktig for å nå og engasjere innbyggere i idrett, og bidrar til gode oppvekstsvilkår, i tillegg er det vel så viktig å være bevisst den sosiale dimensjonen som følger aktivitetsgleden, frivillig innsats, dugnadsånd og inkludering. Dette har vært godt tematisert og debattert i medier i vinter, også fra idretten selv.

Dette vil glede de 1157 familierepresentantene som har signert oppropet: «Vi trenger en fullverdig kunstgress- og kunstisbane på Øvre bane på Skeidbanen nå!» De, og vi, har lenge ønsket en tumleplass for «barn og unge i alle aldre». Med et kombianlegg vil generasjoner kunne møtes, enten de er fra Torshov, Sinsen, Sagene, Årvoll, Løren, Disen, Grefsen eller Kjelsås. Da blir det mulighet for å leke seg med fotball, skøytelek, bandy, LaCross, radiostyrte biler, agilitytrening for hunder, løkkehockey og mye mer.

En rekke institusjoner i nærområdet vil også kunne bruke flaten til forskjellige aktiviteter. Banen ligger jo slik at det er en rekke barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler med idrettslinjer, barnehager og tilrettelagte boenheter har gangavstand til banen. Det har er mange av disse som henvender seg til bandyavdelingen og hører om det er skøyteis.

Vi følger spent med på utviklingen.