Dommeren blåste for siste gang

Mandag 5/9 var siste skøytetak tatt for Thore Fronth. Thore ble 79 år gammel.

Thore var en dominant skikkelse i forsvaret på Skeids A-lag i bandy på 60- og 70-tallet. Som spiller var han en nyttig spiller som kunne benyttes i forsvar og på midtbanen. Noe som gjorde at Thore både var en av klippene i forsvaret, og stadig frempå med scoringer.

Ved siden av å spille selv, var Thore en ivrig trener for yngre spillere, og var tidlig en som satset og ga av seg selv for at ungdommen skulle få de beste betingelser for å utøve sin idrett.

Det er også mange som har hatt glede av Thore Fronths bilverksted, og fått god hjelp og nyttig tips for å holde bilen sin på veien. Verkstedet ble solgt for noen år siden, men lever videre i Thores navn.

Bandygjengen takker for innsatsen og alle gode år.

Thore Fronth holdt på lenge som aktiv bandyspiller, noe dette bildet fra 1979 viser. Thore titter frem i bakre rekke, som nummer tre fra venstre. Bildet er av seriemestrene i 2. divisjon.