Vil Trettebergstuen gi barna kunstis øst for Akerselva?

Regjeringen prioriterer nå mer penger til såkalte nærmiljøanlegg (Aftenposten 4. juli 2022). Det betyr anlegg hvor alt skal være gratis og åpent for alle. En kunstfrossen skøytebane/kunstgressbane på Nordre Åsens bandybane fyller alle slike krav. Det er et nærmiljøanlegg for Sinsen, Hasle, Torshov, Årvoll, Bjerke, Disen, Grefsen og Kjelsås med flere. Her er det tusenvis av unge i alle aldre som står klar til å leke seg, både sommer som vinter.
Nordre Åsens bandybane er dessuten den eneste 11-er banen øst for Akerselva som fortsatt er operativ som isflate om vinteren i 2022/2023.

«På grunn av svak anleggsdekning, og mange innbyggere, er Oslo blitt prioritert. Og det skal de fortsette å gjøre.» – uttaler regjeringen. Regjeringen oppretter nå en ordning som gir ekstra tilskudd på 30 prosent til nærmiljøanlegg i områder med levekårsutfordringer. Her vil anlegge på Nordre Åsen raskt kunne bidra.

Nå må Oslos idrettslag i hovedstaden kjenne sin besøkelsestid slik at de sender inn søknad neste år, sier Trettebergstuen. Til høsten har Kultur- og likestillingsdepartementet planlagt en større høringsrunde om anleggsordningen. Da regner de med gode innspill fra Oslo idrettskrets, kommunen, og klubbene i byen.

Videre sier Trettebergstuen at «Dårlig råd skal ikke hindre barn og unge fra å være aktive. Vi må jobbe sammen for å få til dette, og da er idrettsanlegg i nærmiljøet noe av det viktigste vi kan satse på.» Dette treffer godt for Skeids søknad om den kombinerte kunstgress- og kunstisbanen på Nordre Åsen. Banen ligger sentralt til og har lett tilgang fra alle typer kollektivmidler. Banen og infrastrukturen rundt er også på plass. Her er det bare å sette i gang …

Kjenner statsråden og Kultur- og likestillingsdepartementet sin besøkelsestid på Nordre Åsen?

Bildet: aktivitet en vinterdag på naturisen (uten kunstis). Foto av HelHo.