Drømmen om kunstis på Nordre Åsen 

En drøm kan både være kort og lang. Drømmen om kunstisbane på Nordre Åsen har vart i over 25 år. Og vi drømmer fortsatt! 

I høst så det ut som at drømmen fikk en brå slutt med planene om undervarme på øvre bane på Nordre Åsen, men i den siste tiden har det kommet nye muligheter for en kombinert kunstgressbane og kunstisbane. Til glede for alle.  

Når man har drømt om noe lenge og ønsket seg noe ekstremt sterkt i lang tid, kan det fort renne over når drømmen plutselig blir revet bort rett foran deg. Ordskiftet og noen av meldingene på Skeid Bandys elektroniske flater skulle vi gjerne vært foruten, og vi beklager det på det sterkeste.  

Vi – bandyavdelingen i Skeid – er utrolig takknemlige for at Skeids hovedstyre, med Tarald Rohde i spissen, ikke har gitt opp drømmen. Hovedstyret støtter og arbeider aktivt for at drømmen om kunstis på Nordre Åsen skal virkeliggjøres. . Til glede for alle i nærmiljøet og bydelen og bandyavdelingen i klubben. 

Nå håper vi at en samlet klubb kan få byens politikere med på å ruste opp Nordre Åsen Idrettspark, slik at vi kan få et anlegg til glede for alle. Både med fotballsko og skøyter.  

SA-SA-SA!