Skeid bandy årsmøte 22/2 kl.20.00 -elektronisk

Skeid bandy avholder elektronisk årsmøte 22/1 kl.20.00. Saker og påmelding sendes Skeid bandys styre. Saker mottas senest 20/2.

For å melde inn saker eller delta på prsmøte, må du være medlem av Skeid.