Takk for innsatsen, Freddy!

Freddy Hansen

Det er med stor sorg vi mottok budskapet om at vår gode lagkamerat Freddy «Frisør» er gått bort, 78 år gammel.
Freddy var i mange år en utrolig ressurs og har betydd mye for oss i Skeid bandy. Han har vært spiller, trener, lagleder, støttespiller, ildsjel, kamerat, samtalepartner, spillernes frisør og supporter.
Han var en av trenerne når Skeid bandy tok Skeids siste seriemesterskap i Eliteserien, i 1989.

I 2010 ble han tildelt Kulturvernprisen fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. Begrunnelsen var at frisørsalongen hans var et «sosialt samlingssted til stor glede for mange i lokalsamfunnet».


Bandymiljøet takker ærbødigst for innsatsen med et siste SA-SA-SA BRA-BRA-BRA Freddy-Freddy-Freddy!

Takk for alt du ga oss!