Skeid bandys hjemmesider flyttes

Hjemmesidene til Skeid bandy er i ferd med å flyttes til ny leverandør.
Innholdet vil derfor ikke være helt oppdatert, før hele overføringen er gjennomført.